Κατάθεση Αιτήσεων & Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ΑΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Πρόσκληση Συμμετοχής Ωφελουμένων ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία που γίνεται η κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων. Η υποβολή του φακέλου με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής και τα απαραίτητα Δικαιολογητικά κατατίθεται στα παρακάτω γραφεία:

Φορέας

Διεύθυνση

Υπεύθυνος

Ώρες

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Κοινωφελής επιχείρηση Μαρκοπούλου

Πλ. Δημ. Σωτηρίου 1, 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας

κ. Δρίτσας

09:30 – 14:00

2299020121,

6987 521333

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος «Η Άρτεμις»

B. Παύλου & Δημάρχου Χ. Μπέκα

(Δημαρχείο Σπάτων)

κ. Κούμπης

09:30 – 14:00

2132007307

Δήμος Παλλήνης

Ιθάκης 12

κα Ο. Κοτρώτσου

κα Μ. Αρβανιτάκη

09:30 – 14:00

2106604718

2106604654

ΙΕΜ Α.Ε.

Ουμπλιανής 14 & Διοχάρους, Ιλίσσια

κα Καρυστιναίου

09:30 – 17:00

2107253003

Asset Τεχνολογική

Γιολδάση 2, 117 44, Ν.ΚΟΣΜΟΣ

κ. Καντιδάκης

09:30 – 17:00

2110121016

Η κατάθεση γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου με εξουσιοδότηση που έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή.

 

Επιπλέον, πληροφορίες για όλα τα ΤΟΠ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής, μπορείτε να βρείτε στο www.top-sa.gr.