Επαγγελματική Κατάρτιση: «Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων – Χρήση Εργαλείων και Τεχνικών Social Media Marketing»

Τετάρτη, 27 Μαϊου 2015

 

NEWSLETTER


Επαγγελματική Κατάρτιση των Ομάδων Στόχου   «Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων – Χρήση Εργαλείων και Τεχνικών Social Media Marketing»
 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΟΓΑΙΑ» σας ενημερώνει ότι συνεχίζεται με επιτυχία η υλοποίηση του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ομάδων Στόχου «Διοικητικό και Οικονομικό στέλεχος Επιχειρήσεων-Χρήση Εργαλείων και Τεχνικών Social Media Marketing» – Δράση 9, στα πλαίσια του έργου «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης» με κωδικό ΟΠΣ 464667.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Δημόσιες Σχέσεις και Marketing

Διοίκηση της Επιχείρησης – Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες

Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Οικονομική και Λογιστική Διαχείρηση – Γενική Λογιστική

Πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις

Προετοιμασία για την αγορά εργασίας

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Χρήση Η/Υ

 

Τόπος υλοποίησης: Κέντρο ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μάθησης Δήμου Παλλήνης, Λεωφόρος Λεονταρίου, Παλλήνη

Διάρκεια Επαγγελματικής Κατάρτισης: από τις 8/5/2015 έως τις 2/6/2015

Με την ολοκλήρωση του παραπάνω τμήματος κατάρτισης, ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία η κατάρτιση των ωφελούμενων της Δράσης 9. Μέσα από στοχευμένα αντικείμενα κατάρτισης, οι ωφελούμενοι αποκόμισαν πολλά οφέλη που σχετίζονται με την προώθηση τους στην αγορά εργασίας. Μέσα από την κατάρτιση που παρέχει το πρόγραμμα, στόχος είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η προώθηση των ωφελουμένων στην κατεύθυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη MEΣΟΓΑΙΑ υλοποιεί το έργο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης», που εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα www.topsamesogaia.gr.

Δείτε εδω το NEWSLETTER

 

 

 

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

 

NEWSLETTER


ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

SUCCESS STORIES ΚΟΙΝΣΕΠ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΟΓΑΙΑ» υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης», που εντάσσεται στη Δράση 7:  «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η σύσταση και η λειτουργία τους ορίζεται βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

 

Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο καταδεικνύουν ότι προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας.

SUCCESS STORIES

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ  «Κελιά Καλλονή Τήνου»

Ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας η Κοιν.Σ.Επ, έχει τη διαχείριση ανακυκλώσιμων προϊόντων τα οποία συγκεντρώνει στο χώρο της, προδιαλεγμένα, υιοθετώντας το σύστημα «διαλογή στην πηγή». Για το σκοπό αυτό διοργανώνει επισκέψεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα σχολεία και τους κοινωνικούς φορείς του νησιού, και όχι μόνο, τα οποία από τα μέχρι σήμερα στοιχεία φαίνεται πως έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα:

14 τόνοι χαρτί/χαρτόνι
15 τόνοι γυαλιού
13.000 αλουμινένια κουτάκια
4 τόνοι πλαστικές σακούλες
160.000 πλαστικά μπουκάλια
22 τόνοι Τηγανέλαιο

που θα κατέληγαν στη «χωματερή» μιας και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε οργανωμένο σύστημα ανακύκλωσης στο νησί.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κοιν.Σ.Επ. «Καλλονή-Κελλιά» Τήνου είναι μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου συνεταιριστικών επιχειρήσεων Rescoop που σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  http://kalloni-tinos.gr/

 

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για άλλα καλά παραδείγματα-success stories ΚΟΙΝΣΕΠ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://koinsep.org

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη MEΣΟΓΑΙΑ υλοποιεί το έργο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης», που εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Κατεβάστε εδώ: NEWSLETTER_3 το Newsletter

 

Eνημερωτική ημερίδα στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα                      στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

για το πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε χθες, από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος για το πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης». Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Ναυταθλητικό Κέντρο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Photo Hmeridas_1 Photo Hmeridas_2

Ενημερωτική Ημερίδα στο Δήμο Παλλήνης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ στο Δήμο Παλλήνης

για το πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης»

Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης», έλαβε χώρα τη Δευτέρα 14 Απριλίου,  στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Παλλήνης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Α.Σ. ΜΕΣΟΓΑΙΑ και το Δήμο Παλλήνης με στόχο την ενημέρωση των δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος.

Photo Hmerida_1 Photo Hmeridas_ 2

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΕΩΣ ΤΗΝ 04/04/2014 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΣΠΑΤΩΝ–ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσογαίας» ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδος και Παλλήνης», έως και την Παρασκευή 04 Απριλίου 2014.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου